عکس خاندان حکیم ارد بزرگ در شهر شیروان - شیران شیروان. شیروان شهر حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)
X
تبلیغات
رایتل

عکس خاندان حکیم ارد بزرگ در شهر شیروان


آقای محمدرضا فلاحتکار(نفر دوم از چپ) و  برادرشان آقای کاظم فلاحتکار(نفر دوم از راست) فرزندان شادروان بانو لیلا الهی شیروان

عکس بستگان نزدیک حکیم ارد بزرگ در شیروان (تاریخ عکس -  اسفند ماه 1394):

دو پسر دایی پدری حکیم و فیلسوف بزرگ : آقای محمدرضا فلاحتکار(نفر دوم از سمت چپ) و  برادرشان آقای کاظم فلاحتکار(نفر دوم از سمت راست) و  تسلیت بسیار به خاطر درگذشت مادرگرامیشان شادروان بانو لیلا الهی شیروان


خانم پریسا فلاحتکار (دختر آقای محمدرضا فلاحتکار و خانم اعظم شرکاء) ، آقای بابا حسین شرکاء (پسر عموی حکیم)، خانم تحفه شرکاء (عمه بزرگ حکیم)، حکیم و فیلسوف بزرگ، خانم النا احمدی (فرزند آقای صادق احمدی و خانم الهام شرکاء) ، خانم اعظم شرکاء (دختر عموی حکیم و همسر آقای محمدرضا فلاحتکار- پسر دایی پدری حکیم) ، آقای اسلام یارعلی  (داماد آقای باباحسین شرکاء پسر عموی حکیم) ، خانم آزاده شرکاء (دختر پسر عموی حکیم و همسر آقای اسلام یار علی ) ، خانم غزاله شرکاء (دختر حکیم) ، خانم الهام شرکا (دختر عموی حکیم و همسر آقای صادق احمدی)

عکس از بستگان نزدیک حکیم ارد بزرگ در شهر شیروان (تاریخ عکس -  اسفند ماه 1394):
از سمت راست : خانم پریسا فلاحتکار (دختر آقای محمدرضا فلاحتکار و خانم اعظم شرکاء) ، آقای بابا حسین شرکاء (پسر عموی حکیم)، خانم تحفه شرکاء (عمه بزرگ حکیم)، حکیم و فیلسوف بزرگ، خانم النا احمدی (فرزند آقای صادق احمدی و خانم الهام شرکاء) ، خانم اعظم شرکاء (دختر عموی حکیم و همسر آقای محمدرضا فلاحتکار- پسر دایی پدری حکیم) ، آقای اسلام یارعلی  (داماد آقای باباحسین شرکاء پسر عموی حکیم) ، خانم آزاده شرکاء (دختر پسر عموی حکیم و همسر آقای اسلام یار علی ) ، خانم غزاله شرکاء (دختر حکیم) ، خانم الهام شرکا (دختر عموی حکیم و همسر آقای صادق احمدی)


آقای کاظم فلاحتکار (پسر دایی پدری حکیم بزرگ) ، خانم تحفه شرکاء (عمه بزرگ حکیم) ، خانم النا احمدی (فرزند آقای صادق احمدی و خانم الهام شرکاء) ، حکیم و فیلسوف بزرگ

عکس از بستگان نزدیک حکیم ارد بزرگ در شهر شیروان (تاریخ عکس -  اسفند ماه 1394)::
از سمت راست : آقای کاظم فلاحتکار (پسر دایی پدری حکیم بزرگ) ، خانم تحفه شرکاء (عمه بزرگ حکیم) ، خانم النا احمدی (فرزند آقای صادق احمدی و خانم الهام شرکاء) ، حکیم و فیلسوف بزرگ


خانم مرضیه رضایی (همسر مهندس محمدابراهیم شرکاء) ، خانم ام البنین صالحیان (همسر مرحوم محمدحسین شرکاء- عموی حکیم ) ، خانم اعظم شرکاء (دختر عموی حکیم) ، خانم تحفه شرکاء (عمه حکیم) ، حکیم ارد بزرگ، خانم غزاله شرکاء (تنها فرزند حکیم) ، مهندس محمدابراهیم شرکاء(پسر عموی پدری حکیم) ،خانم الهام شرکاء (دختر عموی حکیم) ، آقای محمدرضا فلاحتکار (پسر دایی پدری حکیم و همسر خانم اعظم شرکاء) و آقای صادق احمدی (همسر خانم الهام شرکاء)

عکس بستگان نزدیک حکیم ارد بزرگ در شیروان (مربوط به سفر شهریور ماه 1394) :

از سمت راست : خانم مرضیه رضایی (همسر مهندس محمدابراهیم شرکاء) ، خانم ام البنین صالحیان (همسر مرحوم محمدحسین شرکاء- عموی حکیم ) ، خانم اعظم شرکاء (دختر عموی حکیم) ، خانم تحفه شرکاء (عمه حکیم) ، حکیم ارد بزرگ، خانم غزاله شرکاء (تنها فرزند حکیم) ، مهندس محمدابراهیم شرکاء(پسر عموی پدری حکیم) ،خانم الهام شرکاء (دختر عموی حکیم) ، آقای محمدرضا فلاحتکار (پسر دایی پدری حکیم و همسر خانم اعظم شرکاء) و آقای صادق احمدی (همسر خانم الهام شرکاء)


عکس بستگان نزدیک حکیم ارد بزرگ در شیروان (تاریخ عکس -  اسفند ماه 1394): از سمت راست ردیف وسط : خانم ام البنین صالحیان (همسر مرحوم آقای محمدحسین شرکاء- عموی حکیم ) ، خانم اکرم شرکاء (دختر عموی حکیم و همسر آقای علی غلامزاده) ، آقای صادق احمدی (همسر خانم الهام شرکاء)، حکیم و فیلسوف بزرگ ، خانم اعظم شرکاء (دختر عموی حکیم و همسر آقای محمدرضا فلاحتکار-پسر دایی پدری حکیم)، خانم بتول عاشورزاده (همسر باباحسین شرکاء پسر عموی حکیم) ، آقای اسلام یارعلی  (داماد آقای باباحسین شرکاء پسر عموی حکیم) ، خانم آزاده شرکاء (دختر پسر عموی حکیم و همسر آقای اسلام یار علی )  از سمت راست ردیف بالا : خانم غزاله شرکاء (دختر حکیم)، خانم الهام شرکا (دختر عموی حکیم و همسر آقای صادق احمدی) ، خانم پریسا فلاحتکار (دختر آقای محمدرضا فلاحتکار و خانم اعظم شرکاء)  ردیف پایین : خانم النا احمدی (فرزند آقای صادق احمدی و خانم الهام شرکاء) و خانم زهرا غلامزاده (فرزند آقای علی غلامزاده و خانم اکرم شرکاء)

عکس بستگان نزدیک حکیم ارد بزرگ در شیروان (تاریخ عکس -  اسفند ماه 1394):
از سمت راست ردیف وسط : خانم ام البنین صالحیان (همسر مرحوم آقای محمدحسین شرکاء- عموی حکیم ) ، خانم اکرم شرکاء (دختر عموی حکیم و همسر آقای علی غلامزاده) ، آقای صادق احمدی (همسر خانم الهام شرکاء)، حکیم و فیلسوف بزرگ ، خانم اعظم شرکاء (دختر عموی حکیم و همسر آقای محمدرضا فلاحتکار-پسر دایی پدری حکیم)، خانم بتول عاشورزاده (همسر آقای باباحسین شرکاء پسر عموی حکیم) ، آقای اسلام یارعلی  (داماد آقای باباحسین شرکاء پسر عموی حکیم) ، خانم آزاده شرکاء (دختر پسر عموی حکیم و همسر آقای اسلام یار علی )

از سمت راست ردیف بالا : خانم غزاله شرکاء (دختر حکیم)، خانم الهام شرکا (دختر عموی حکیم و همسر آقای صادق احمدی) ، خانم پریسا فلاحتکار (دختر آقای محمدرضا فلاحتکار و خانم اعظم شرکاء)

ردیف پایین : خانم النا احمدی (فرزند آقای صادق احمدی و خانم الهام شرکاء) و خانم زهرا غلامزاده (فرزند آقای علی غلامزاده و خانم اکرم شرکاء)


آخرین واژه های سرچ شده در این سایت : چرا حکیم بزرگ به شیرکوه شیروان نیامدند ؟ . عکس بزرگ فیلسوف شیروان ارد بزرگ ، شیران شیروان . عکس های حکیم ارد بزرگ در کارگاه صنایع دستی استاد نارگل حیدریان . عکسهای استاد حکیم ارد بزرگ در جمع بستگان نزدیک . کهنه شهر شیروان کجاست ؟ . ارگ شیروان . عکس خانه اجدادی حکیم ارد بزرگ در شیروان . علی جدی . پرفسورحسین آفرید . انتخابات شیروان . استاد احمد ذکریایی . قربانعلی اسدی . عکس و فیلم  از مراسم شیرکوه شیروان عزیزى . عکس های بزرگترین فیلسوف جهان در شیروان .  نام نویسنده های شهرستان شیروان . زمان ورود حکیم ارد بزرگ به شیروان . نظرات مردم شیروان در مورد نتیجه انتخابات . نمایندگان شیروان . نماینده مجلس شیروان . حضور اردبزرگ در شیروان . دکتر محمد حسن پیرزاده . دکتر علی جدی . سایت دکتر عبدالرضا عزیزی خراسان شمالی  . چرا حکیم ارد بزرگ از کرج می روند ؟ . نماینده شیروان . غزاله رضایی . شب آخر دکتر عزیزی قبل انتخابات . کانال تلگرامی عبدالرضا عزیزی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . نحوه دیدار پدر فلسفه نوین . چرا حکیم ارد بزرگ در جشن پیروزی دکتر عزیزی نبودند ؟ . سایت دکتر حسین آفرید . منوچهر نبی زاده . سمانه شیروان . پرفسورآفریده . بزرگترین کانال تلگرام در جهان . چرا مردم شیروان به حرف حکیم ارد بزرگ می کنند .  احمد دوستار مقدم . نماینده شیروان کیست ؟. آیا بزرگ شیروان به شهرمان کوچ می کنند ؟ و اگر اینطور است حکیم کجا قرار است زندگی  کنند ؟


نظرات (1)

سلام
قبول داری هر وبلاگی باید بازدید کننده داشته باشه؟
پس کلیک کن!

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد