X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دیوار مهربانی حکیم ارد بزرگ چین را به انگلستان متصل نمود

دیوار مهربانی حکیم ارد بزرگ چین را به انگلستان متصل نمود


مستند بسیار زیبای دیوار مهربانی را در تصویر بالا ببینید


اینبار جاده ابریشم ، چین را به انگلستان وصل نمی کند . این دیوار مهربانی حکیم ارد بزرگ است که اینبار از شرق آسیا تا غرب اروپا امتداد یافته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا : (( کمپین دیوار مهربانی بر اساس ایده بسیار جالب حکیم ارد بزرگ (از بزرگترین فلاسفه حال حاضر جهان) شکل گرفت. حکیم ارد بزرگ در سال 1390 در اینباره گفته بودند : (دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند. ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است ...) چهار سال از ارایه این ایده ارزنده گذشت تا در پاییز و زمستان 1394 افکار عمومی کشورمان نسبت به آن واکنش مثبت نشان دادند و جهانیان را با ایجاد دیوارهای مهربانی آنهم بشکلی گسترده شگفت زده نمودند .))


و اکنون پس از چهار سال این سخنان تبدیل به موجی انساندوستانه شده است، تقریبا در همه شهر های کشورمان و روستاهای بزرگ دیوارهای مهربانی بوسیله جوانان و افراد نیکوکار ایجاد شده است و اخبار آن را بزرگترین بنگاه های خبری جهان منتشر ساخته اند.

به تازگی ایده دیوار مهربانی فیلسوف شهیر کشورمان حکیم ارد بزرگ جلوه های جدیدتری هم یافته است با نام های "ایستگاه مهربانی" ، "یخچال مهربانی" ، "باغچه مهربانی" ، "کتاب مهربانی" و...


 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور چین


 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور انگلیس (برای اهداء کتاب)


 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور پاکستان


 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور ترکیه


 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشورمان ایران
http://s7.picofile.com/file/8233274392/Walls_of_Kindness.jpg


 

هفده قانون دیوار مهربانی
از زبان مبتکر آن حکیم ارد بزرگ


دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها ، آنچه را نیاز نداریم به دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، می تواند پگاه دوستی دوباره ما آدمیان باشد. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید همیشگی باشد و همواره مردمی . حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید مردمی باشد، مبادا روزی، نام پناه آورندگان به آن، پرسیده شود. حکیم ارد بزرگ

به یاد داشته باشیم که دیوار مهربانی، جای زباله و دورریزها نیست. حکیم ارد بزرگ

نیکوکاران، خود به دیوارهای مهربانی سر و سامان دهند تا دیگران مدعی پلشتی آنها نباشند . حکیم ارد بزرگ

در کنار دیوارهای مهربانی کمتر بایستید تا نیازمندان با آبرو، بدون دلشورگی بتوانند آنچه را نیاز دارند بردارند. حکیم ارد بزرگ

دیوارهای مهربانی، به رنگ آبی هستند چرا که دل مهربانان همچون آسمان آبی پر از ستاره های امید است. حکیم ارد بزرگ

آفرین بر مردمی که بر دیوار خانه خود ، رنگ آبی دیوار مهربانی زده اند و همراه نیازمندان هستند. حکیم ارد بزرگ

بر دیوارهای مهربانی ، جملات و سخنانی ننویسید که موجب نابودی عزت و شخصیت نیازمندمان شود در همه حال باید حرمت و جایگاه انسانی آنها را پاسداشت. حکیم ارد بزرگ
 
دیوار مهربانی، سرشت انسانی ما آدمیان را نشان می دهد . حکیم ارد بزرگ

خبرنگاران و رسانه هایی که به دنبال ایراد گرفتن از دیوارهای مهربانی هستند بدانند که این رفتارشان از شرافت و انسانیت به دور است. حکیم ارد بزرگ

رسانه ها از دایر کنندگان دیوارهای مهربانی تجلیل کنند تا این کار آنچنان فرهنگ همه گیری شود که دیگر تنگدستی و نداری از سیمای مردم شهرها و روستاهایمان پاک شود . حکیم ارد بزرگ

هنرمندان دیوار مهربانی را از یاد نبرند، آنها با پرداختن به این کار نیکو می توانند در فرهنگ سازی آن نقشی بسزا داشته باشند. حکیم ارد بزرگ

آموزگاران موضوع انشاء شاگردان خود را دیوار مهربانی قرار دهند تا کودکان و نوجوانان زندگی پاک اجتماعی را بیاموزند. زندگی بدون خشونت و سودجویی. حکیم ارد بزرگ
 
دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند. حکیم ارد بزرگ

ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است. حکیم ارد بزرگ
Wall legislation kindness
"Wall kindness" innovation "Great Orod" is
Father Wall of Kindness Hakim Orod Bozorg
Inventive walls of kindness Hakim Orod Bozorg
Wall inventive kindness Hakim Orod Bozorg


The greatest philosopher of world

Doubtless, now Great Orod is the greatest philosopher of world. He could rewrite ancient Iranian philosophy in the form of simple quotes for new generation. He made forgotten Iranian wisdom alive. His masterpiece is Ketab-e Sorkh. This book is useful for all generations.


The biography and quotes of Hakim Great Orod

The fourth sage of Iranian history is Great Orod. He is alive now and lives with his daughter, Qazaleh in Karaj, a city of Alborz province. Just one time he accepted to present in a TV interview and he participates in public meetings rarely. Although, he lives an unsocial reclusive life his fans travel to this city for visiting him. It is said that he has a simple lifestyle; he is so wise, calm and taciturn. His apartment is 40 meters and full of books.

Hakim Great Orod’s works:

He expresses ancient Iranian philosophy by a simple way in his book, Ketab-e Sorkh. After establishing Dar Ol-funun, gradually Iranian philosophy has been forgotten because before academic education, teachers who taught in Maktab had spoken about philosophy too. At that time there was a distance between modern education system and traditional education system, the outcome of this distance was the challenge between modernity and tradition.
Little by little a bipolar atmosphere was appeared that contains of intellectuals and populace. Common people had afraid of rapid social changes that intellectuals were leading.
During the same point in time, Great Orod rewrote Iranian philosophy and added some new viewpoints. His philosophic points of view are about internet, entrepreneurship, social freedom, philosophy of love and friendship, philosophy of happiness and freedom. He specified some keywords that help us to keep our culture during globalization and mechanism.


Hakim Great Orod’s autobiography:
(Fargard-e Orod/Ketab-e Sorkh)
Orod is Iranian and his real name is Mojtaba Shoraka’e. He was born on a snowy night of January in Mashhad and is the second child of his family. His father was Mohammad Taqi Shoraka’e, son of Baba, from Shiravan city, located in north Khorasan and he was a kind and well-behaved man. Orod’s mother was Fatemeh Jahed Tabasi from Qashqai tribe, she was sympathetic. Orod has three brothers Mostafa, Majid and Morteza and three sisters Foruq, Maliheh and Elaheh. He has only one daughter, Qazaleh. He lived in Mashhad, Tehran, Shiravan and Shahr-e Kord, now he lives in Karaj.


Others’ opinions about Orod:

Ahmad Shah Massood said “Orod and I were born in a same land. When I read his writings I feel he wrote my wishes”.

Benazir Bhutto said “India and Iran have common myths, culture and history. Because of these subscriptions, I think like Great Orod and Muhammad Iqbal that our countries must be closer”.

Dr. Shabrang Ataei(Afghan researcher and scholar) said “at the time of reunification of Persian culture, we need philosophers like Great Orod and Ahmad Shah Massood. The governments and people of these countries must implement the theories of these two characters of our time”.

Farzaneh Sheyda(Iranian scholar(resident of Norway) and writer of eleven-volume book “Bo’ed-e Sevom-e Arman nameh Hakim Orod-e Bozorg”) said “every person during his life wants his wishes come true and inside himself wants to live by his way; in the way of destiny each man must use Great Orod’s quotes like using a light in black holes and memorizes all words for the time he feels disappointed. Hakim Great Orod is myth of thought”.

Shokuheh Omrani(social activist, poet and translator of Orod’s quotes to French) said “Orod’s thoughts are so superior and I hope his wishes about alliance, solidarity and historical rights come true and that day will be day of Iranians’ glory and return of grandeur of Iran. I’m so glad to translate some parts of Great Orod’s quotes”.

Eliane Ijen Hir(manager of association of art “Art Club” and manager of association “ defense of interests of Shampel” in Geneva- Switzerland) said “I really enjoy when Great Orod speaks about peace for all among his quotes”.

An interesting historical point about Hakim Great Orod by Babak Hematti:

In the book “Daneshnam-e Khayyam”, first published in 1998 by “Elm-o Honar publishing co.” and “Seday-e moaser publishing co.”, page 21, there is Hakim Omar Khayyam’s reply to Khaje Bozorg Kashani in Malikshah era: “thousands years must pass and stars should turn around their orbits till a person like Omar Khayam is born.”
Sa’adi said:
The father of sky must be patient//till mother of earth has a child like you
As it’s clear, appearance of a sage is not common and natural.

He was interested in writing and drawing from his childhood. He wrote some texts and painted. He bought newspapers with his spending money and read a lot when he was 11 years old. At age 12 he learnt drawing in Ostad Tabrizi’s classes. In his teens, he read some books about philosophy, art, psychology and history in biggest Mashhad library. He just ate a meal every day and lost 8 kilograms during two months. He was staying more than 12 hours in library and writing his new thoughts. After entering to high school and visiting Mohammad Ebrahim Hamidi, he practiced graphic for some years. He tried to mix graphic and philosophy, but after several years he understood people don’t have enough visual literacy and left art and studied architecture, sociology and political science, but left all of them and return to his teen’s desire, philosophy and wisdom. He has many fans in central Asia. Afghans and Tajiks love him and his thoughts.
Dehkhoda dictionary: Orod is one of the Iranian popular fames whoa has Old Continent theory and grand galaxy of thought theory. His hometown is Mashhad but his father was from Shiravan. The book “Arman Nameh” contains his quotes. He has three paintings on wax paper that have same subject “Tajikistan”. He was Ahmad Shah Massood’s nearest friend. He has a lot of fans in central Asia specialy in Afghanistan and Tajikistan.

Some important parts of Great Orod’s speech in Gorgan University

We shouldn’t call ourselves oriental, Iranians are not oriental. Also we aren’t Iranian; Iran is located in the center of universe and east and west are on both sides of our land. Greek is “cultural mother of Europe” and China is “cultural mother of Asia” that contains Chinese, Iran is “cultural mother of old continent. The old continent is an area that starts from Pamir and continues to Mediterranean, from north contains Astar Khan and from south includes Persian Gulf and Iran Sea (Oman Sea). Great Orod chose this name.
Hakim alluded to story of killing Iraj, the first mythological king, by his brothers, Salm and Tur that east and west ruled by them. He continued “from the first, our land has been attacked by east and west and today Iraj’s country divided into 20 countries and we should gather them as the old continent to stand in front of avarice of east and west”.
Hakim protested to use “Silk Road” and said for the first time, this word had been used 50 years ago, while China took our culture and civilization by this road that was called “road of Iran” during 4000 years ago. They extracted Confucius and Taoism of our Mithraism mysteries. They translated Shahnameh to chines and changed all names, such as Rostam to Tang.
Hakim Great Orod also said the name of “silk road” is overbearingly and imposing chines culture to others and demanded to change this name.
The second part of Great Orod’s speech was about galaxy of thought theory and by this theory he rejects Mc Luhan’s theory “global village”. He believes western countries wanted to impose their culture by internet, but other countries could transfer their national culture into virtual world and promote their culture.


دیگر سخنان حکیم ارد بزرگ درباره مهربانی از کتاب سرخاز خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است. حکیم ارد بزرگ

از نامهربانان دوری کنید، تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید. حکیم ارد بزرگ

آدم بزرگ، برای شادی مردم و آبادی سرزمین خویش، از خود گذشتگی و جانفشانی می کند. حکیم ارد بزرگ

آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. حکیم ارد بزرگ

آدم شایسته ، بخاطر بدی های دیگران ، نامهربانی پیشه نمی کند. حکیم ارد بزرگ

آدم شایسته، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان، هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم. حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان ، همواره خوبی ها را می بینند و بدیها را چه زود می بخشند. حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان را ، نمی توان فراموش ساخت. حکیم ارد بزرگ

آدمیان تنها با مهر ، به یکدیگر گره می خورند. حکیم ارد بزرگ

آنکه مهربان نیست ، بیمار است. حکیم ارد بزرگ

آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. حکیم ارد بزرگ

آواز مهربانی، از هر سنگ نگاره ای، ماندگار تر است. حکیم ارد بزرگ

آیا ما مهربان هستیم ؟! آنگاه که در هنگامه دیدار این و آن یا رهایی از رنج و سختی، جانداری را سر می بریم ؟! به جای این کارها، درخت بکاریم، نان ببخشاییم و براستی مهربان باشیم. حکیم ارد بزرگ

با کسانی که دستشان به خون دیگران آغشته است ، نمی توان مهربان بود. آنها را باید به قانون سپرد، "ارد" مهربانی را ، همانند بسیاری موارد دیگر ، مطلق نمی داند. حکیم ارد بزرگ

با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. حکیم ارد بزرگ

باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. حکیم ارد بزرگ

براستی مهربانان ، فرمانروایان گیتی اند. حکیم ارد بزرگ

برای آنکه دوستی هایمان پا برجا بماند، بهتر است همواره میانمان، فاصله و بازه ای باشد. حکیم ارد بزرگ

بی هیچ چشم داشتی ، همواره مهربان باش. حکیم ارد بزرگ

پاکترین آرزوها ، در سینه مهربانان است. حکیم ارد بزرگ

پرستاران مهربان را ، باید ستایش نمود. حکیم ارد بزرگ

تنها راه ماندگاری هر کشش دوستانه ای ، مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

جام زندگی را، تنها با می مهر و دوستی پر کن. حکیم ارد بزرگ

جهان مهربان است، به یاد آر، بارش باران را ، که تپش مهر و زندگیست. حکیم ارد بزرگ

خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است. حکیم ارد بزرگ

خوشبخت کسی است که در او مهر و دوستی آشیانه دارد. حکیم ارد بزرگ

خوشبختی در سرزمین نامهربانان ، کیمیاست. حکیم ارد بزرگ

خوشرویی همانند زر ، دارایی با ارزشی است. حکیم ارد بزرگ

خوی مهربان ، ریشه در سرشت پاک گیتی دارد. حکیم ارد بزرگ

در درون دوست و همسر، در پی خویش نباشید ، هر یک از آنها جهانی دیگر دارند. تنها راه نزدیکی جهان های مابین آدمیان ، ادب و مهر است. حکیم ارد بزرگ

درازای زندگی ، در بخشندگی و مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

دوستی بیش از اندازه ، همانند دشمنی ترسناک است. حکیم ارد بزرگ

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار بر تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد بود. حکیم ارد بزرگ

دوستی و مهر، امید می آفریند و امید، نیاز زندگیست. حکیم ارد بزرگ

رستگاری، در مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

زیبایی، در مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

سخن آموزگارانی که نوای مهربانی سر می دهند، در سینه و جان شاگردان جاودانه می ماند. حکیم ارد بزرگ

سوگند به مهر که هیچ اندیشه ای ، بی آن توان ایستایی ندارد. حکیم ارد بزرگ

کسانی که از جهان مهربان درون خویش دور شده اند، همواره زندگی را بر خود سخت می کنند. حکیم ارد بزرگ

مهربانی به فرزند، بسیار خوب است، اما این به معنای نادیده گرفتن ناراستی های آن ها نیست، بکوشید تا همواره به آنها ادب و رفتار درست را آموزش دهید. حکیم ارد بزرگ

ماندگارترین نوا، آهنگ مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

مردی که نفس و مهر یک زن، همراهی اش نمی کند، همواره خویشتن را می خراشد. حکیم ارد بزرگ

مهر و مهربانی، درخشش باورهای پاک درون آدمیان است. حکیم ارد بزرگ

مهربان باش، تا هرگز تنها نشوی. حکیم ارد بزرگ

مهربانان، سرشت پاک خویش را به نمایش گذاشته اند. حکیم ارد بزرگ

مهربانان ، شادی آفرینند. حکیم ارد بزرگ

مهربانان به یاد ما هستند ، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم. حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، گرامی ترین خوی آدمی است. حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، همراهی با سرشت گیتی است. حکیم ارد بزرگ

مهربانی از سادگی و نادانی نیست ، مهربانان به یکی از مهمترین هنجار های گیتی باور دارند و آن برآیند کنش و واکنش است، ساده آنکه باید مهر ورزید تا مهر دید. حکیم ارد بزرگ

مهربانی تنها هنجار همزیستی پایدار، میان کشورهاست. حکیم ارد بزرگ

مهرورزان ، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند. حکیم ارد بزرگ

مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و برخورد درست ، هویدا باشد. حکیم ارد بزرگ

هیچ دری به روی مهربانان ، بسته نخواهد ماند. حکیم ارد بزرگ

هیچگاه هماورد خویش را کوچک مپندار، چون او، انگیزه پیشرفت و پویش است. حکیم ارد بزرگ

Iran's 'walls of kindness' offer help to the homeless
Wall of Kindness - Wikipedia, the free encyclopedia
Wall of Kindness (Persian: دیوار مهربانی‎‎ and Urdu: دیوار مہربانی‎ dīvār-e mehrabānī)
Walls of kindness: Iranians donate clothes to homeless in viral movement
"Walls Of Kindness" Are Popping Up Across Iran To Help ...
Iranians Warm Up Winter With 'Kindness Walls'
Iran's 'wall of kindness' for the homeless restores faith in humanity ...
  'Walls Of Kindness' In Iran
'Walls Of Kindness' Provide Warm Clothes To Iran's Homeless
"The Wall of Kindness is a beautiful gesture," Saghar Maliani said as .... Liz Hurley... but says the actress wasn't the 'right person' for her father ...
Ordinary people have set up 'walls of kindness' to help ...
In #Iran: 'walls of kindness' to help the homeless; Take sth if u need, leave sth if .... A dad took his daughter to a Springsteen concert, wrote her ...
As a brutal winter set in across Iran, anonymous philanthropists throughout the country painted "Walls of Kindness" and installed rows of hooks, inviting
TEHRAN, Iran (AP) -- As a brutal winter set in across Iran, anonymous philanthropists throughout the country painted "Walls of Kindness" and ...
Youths check clothes hung on hooks at a 'wall of kindness' next to an underground station in central Tehran. Photograph: Vahid Salemi/AP.
'Walls of kindness' spring up across Iran to help homeless during cold winter months. ... Iranians have set up "walls of kindness" where people can easily donate coats and other .... The innovative Shell V-Power Nitro+ Dieselبا کدام نظر هم عقیده هستید :


در خبرها آمده است که اسطوره شهرمان حکیم ارد بزرگ بهار 1395 به شهر شیروان زادگاه نیاکان خود بر می گردند تا کننون بیش از 115  نظر در این مورد در آدرس زیر برایمان آمده است :


http://shiraneeshirvan.blogsky.com/1394/11/14/post-232/


از این بین، دو نظر کاملا متفاوت را انتخاب کرده ام و اینجا می گذارم


شما با کدام نظر موافق هستید ؟


**********

نویسنده : حمیرا ستارزاده


سلام به همه همشهریان عزیزم
ابتدا بر خود لازم می دانم از همشهریان محترمم آقای منوچهر نبی زاده و خانم ترگل بهادران و همچنین خانم و یا آقای زارع که نکاتی در مورد نظرم فرمودند تشکر و قدردانی بنمایم .
شما خود بهتر می دانید که همه فکر من و خانواده ام همیشه رشد شیروان و سرفرازی شهر ما بوده و هست .
گاهی وقتی ما به چیزی نزدیک می شویم دیگر قادر به دیدن حجم اصلی آن نیستیم بر فرض کسی که ناگهان خود را در کنار یک تنه درخت قطور ببیند نمی تواند حدس بزند ارتفاع این درخت چقدر است یا اگر کنار کوه چشم باز کند نمی تواند حدس بزند نوک قله کوه کجاست چون او فقط تخته سنگ هایی که مانع دیدش هم هست را می بیند .
خیلی از ما کسانی که حکیم ارد بزرگ را دوست داریم و می شناسیم مثل کسی هستیم که چشم باز کرده و خود را کنار تخته سنگهای یک کوه و یا تنه یک درخت عظیم دیده است .
دوستان برای اینکه ما بتوانیم به حجم اصلی چیزی که در کنار آن ایستاده ایم پی ببریم باید به کسانی نگاه کنیم که از دور به آنچه ما کنار آن هستیم نگاه می کنند .
وقتی می بینیم چطور سرشان را بالا گرفته اند تا منتهی الیه عظمت کوه و درختی را که ما در کنارش ایستاده ایم را ببینند ما می فهمیم که در کنار چه عظمتی ایستاده ایم .
حال ببینیم حکیم ارد بزرگ چه میدان بزرگی از افکار عمومی مردم ایران و جهان را در پشت سر دارد .
از آدمهای عادی تا مسئولین تراز اول کشورها ، از شاعران و نویسندگان تا فعالین اجتماعی ، ...
کافی است نگاهی به بازتابهای عمومی بیاندازیم، آنوقت است که متوجه می شویم این کوهی که کنارش ایستاده ایم و گاهی لگدی هم به تخته سنگهای اطراف آن می زنیم چندان هم کوچک نیست این درختی که پوسته های ترد اطرافش را می کنیم اگر سعی کنیم از آن بالا هم برویم خیلی زود از ارتفاع بیش از حد آن ترسیده و پایین می آییم .
شاید بگویید حرف های من تکراری است و ما مردم شیروان نیازی به یادآوری دوباره این موضوعات نداریم و خود می دانیم که حکیم بزرگترین اسطوره تاریخ شیروان است .
بسیار خوب !
حال که این را می دانیم من از شما می پرسم پس چرا این کوه سرفراز ، این درخت سبز بزرگ باید موجب فخر شهرهای دیگر باشد ؟
چرا باید در کتابها چاپ کنند حکیم بزرگ در شهر کرج زندگی می کنند ؟!
آیا منظور من را می فهمید؟
چرا ننویسند که حکیم ارد بزرگ در شهر شیروان زندگی می کنند چرا دنیا نباید به ما نگاه کند ؟
چرا ما تپه ارگ را که پدران حکیم بزرگ شهرمان ساخته اند را می بینیم و می گوییم دوازده هزار سال قدمت دارد و به آن افتخار می کنیم و می گوییم باید توریسم ما فعال شود و می گوییم آنجا باید قطب جذب جهانگرد شود اما بزرگترین فیلسوف جهان را که مال خود ماست مال شهر ماست و عاشق شیروان هم هست را نمی بینیم ؟!
اگر می دیدیم همین الان و همین لحظه به همه مسئولین شیروان از بالا تا پایین می گفتیم این درخت این کوه باید در شیروان باشد جایش را مشخص کنید آنوقت بهترین جای شیروان را می دادیم به حکیم و از آن پس می دیدیم که چطور نگاه ها از شهر کرج به سوی شیروان هدایت می شد . قیمت همه چیز شیروان بالاتر می رفت از همه مهمتر غرور و عزت مردم و جوانان شیروان بیشتر می شد.
حرفهای من احساسی نیست اتفاقا همه به من می گویند با این که زن هستم خیلی کم احساساتی می شوم .
اینکه شما می بینید ناراحتم
حرفهایم گاهی تند می شود
به این خاطر است که کوه را دیده ام درخت بزرگ را دیده ام اما می بینم خیلی از ما همشهریان که ادعای آشنایی و نزدیکی با حکیم عزیزمان را داریم عظمت کوه را آنگونه که هست باور نداریم .
من از همه مسئولین شیروان به کل نا امید هستم . آنها اگر می خواستند شرایط ورود حکیم عزیزمان به شیروان را فراهم آورند در طی سالهای گذشته فراهم می آوردند . اینکه حکیم را بیاوریم و در یک دایره بسته و در بین نزدیکان خود ، ایشان را نگه داریم و بعد بفرستیم به کرج ! نه فخر است و نه کار شاق... مهم خود برند است برندی که ما به آن نیاز داریم و همچون مدیر سابق وبلاگ شیران شیروان خوشحالم که سالهای زیادی را به شوق این کوه پر صلابت همچون باز در اطراف آن پرواز نموده و قلم زده ام.

از معتمدین شیروان ، از ریش سفیدان عزیز شیروان ، از دلسوزان فهیم شهرمان خواهش می کنم شرایط حضور اسطوره شهرمان را فراهم آورید که این مهمترین کار شما در تمام زندگی خود و در عین حال تاریخ شهر شیروان است .

**********


نویسنده : حمید
من هم معتقدم بهتره حکیم ارد بزرگ شیروان نیایند .
چون به قول دیگر دوستان ما مردم شیروان تا از چیزی دور نباشیم قدرش را نمی دانیم بزرگترین فیلسوف جهان را هم به این خاطر دوست داریم چون دور است اگر حکیم ارد بزرگ تشریف بیاورند شیروان

اولش می گوییم: خوشحال شدیم
بعدش می گوییم: چه خوب شهر ما آدم بزرگی دارد .
بعدش می گوییم: خوب شیروان که چیزی ندارد پس چرا آن مرد آمد؟
بعدش می گوییم: حتما موردی داشته که آمده !
بعدش می گوییم: حتما مشکل سیاسی ! اقتصادی و ... داشته
بعدش می گوییم: اگر بزرگترین فیلسوف بود اصلا شیروان نمی آمد !
بعدش می گوییم: اصلا چرا آمد شیروان ؟
بعدش می گوییم: چرا شیروان ؟
بعدش می گوییم: شیروان ! جای آدمهای مشکل دار نیست !
بعدش می گوییم: باید از شیروان بیرونش کنیم و الا آخر ...

الان وقتی مردم کلاردشت و یا بجنورد و یا خود کرج و تهران حکیم بزرگ را می خواهند و دوست دارند این اشتباه محض است که حکیم عزیزمان بیایند شیروان .

مولوی اگر از بلخ به قونیه نمی رفت و عزیز آنجا نمی شد مولوی نمی شد هر چند الان افغانها داد می زنند که مولوی از بلخ است اما واقعیتش این است که اگر در بلخ می ماند شاید و به احتمال زیاد خود مردم آنجا نابودش می کردند یا ابوعلی سینا از بخارا آمد و رفت در همدان و همانجا مانده و ماندگار شد . یا ابوریحان بیرونی از خوارزم بیرون آمد و در غزنین وفات یافت و ...
من هم معتقدم شیروان جز بدبختی برای حکیم بزرگمان چیز دیگری ندارد.

به نظر من بهترین شهر برای حکیم ارد بزرگ شهر کلاردشت است آنجا هم مردمش عاشق حکیم هستند هم مردمی مهربانی دارد و هم اینکه از ته قلب پدر فلسفه نوین ایران را دوست دارند . هر چند اگر من جای ایشان بودم دعوت یک رسانه بزرگ آمریکایی در کالیفرنیا را که شنیدیم پارسال دنبال دعوت حکیم بوده اند را می پذیرفتم و از ایران می رفتم اما خوب حکیم کشورشان را خیلی دوست دارند پس کرج و کلاردشت بهترین جا هستند.

حکیم عزیزمان از سال 1358 از شهر شیروان رفته اند الان این شهر 180 درجه با گذشته فرق کرده . بافت مردم شهر فرق کرده همانطور آدمهایی که حکیم بزرگ در شیروان به خاطر دارند بیشترشان دیگر اصلا در شیروان وجود ندارند یا فوت کرده اند و یا از این شهر رفته اند آدمهایی از روستا آمده اند و این بافت پذیرای بزرگی مانند حکیم ارد بزرگ نیستند . بحثهای قومی و زبانی آنقدر پر رنگ شده که دیگر هر قوم سعی می کند عینکی مخصوص به خود به چشم بزند.

هم اکنون که تب انتخابات داغ است کسانی که خود را مدعی طرفداری از یک شخصیت دانشگاهی شهرمان می دانند با تصور اینکه حکیم ارد بزرگ از کاندیدای رقیب آنها حمایت خواهد کرد هر چه می توانند به حکیم ارد بزرگ توهین می کنند حال آنکه حکیم ارد بزرگ هیچگاه در هیچ انتخاباتی حرفی نزده اند .

به حکیم بزرگ بگویید آدمهای این شهر خیلی عوض شده اند من خودم حاضرم حکیم هر جای دنیا که باشند بروم به دست بوسیشان اما برای ایشان در شیروان نگرانم .

ما لیاقت داشتن اسطوره ی به این بزرگی را نداریم و می دانم که نمی توانیم در برابر بجنورد و حتی اسفراین سری بلند کنیم . چون با تبر ، تیشه به ریشه خودمان می زنیم .

پس حکیم ارد بزرگ عزیزمان به شیروان نیایید و حرف ریش سفیدان شهر را هم رد کنید .در پاسخ به سرچ های بسیار زیاد همشهریهای محترم که پرسیده اند چه کسانی دیگری به جمع تایید صلاحیت شده های شیروان پیوسته اند باید بگویم تا این لحظه خبری در این مورد بر روی هیچ تلکس خبری نیامده حتی کانال تلگرام خود کاندیداها هم در سکوت هستند پس به محض مشخص شدن خبر،  آن تقدیم خواهد شد .واژه های سرچ شده را ببینید :

شیران شیروان . بزرگ شیروان کی به شیروان می آینده ؟ . حکیم ارد بزرگ + ساعت و تاریخ ورودشان به شیروان . پروفسور آفریده نماینده شیروان . حسین افریده تاییدصلاحیت . کاندیداى شیروان . سایت رسمی حسین افریده کاندید نمایندگی شیروان . آیاصلاحیت پرفسورآفریده تائیدشده . ایا افریده تایید شد . ایا افریده رد شده؟ . افریده رد صلاحیت . آرمین قربانیان . صلاحیت کاندیداهای نمایندگی شیروان . پدر فلسفه نوین ایران حکیم ارد بزرگ .  نماینده های تایید شده شیروان . دکترافریده رد شد؟ . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . کاندیداهای تایید صلاحیت شده شیروان . کاندیداهای تایید شده شیروان . آیا پروفسور آفریده نامزد انتخابات مجلس در شیروان تایید شده است . نحوه ارتباط با بزرگ شیروان حکیم ارد بزرگ. تلگرام ستاد پرفسور آفریده . تلگرام فیلسوف . تایید شدن حسین آفریده . صلاحیت شده ها پروفسور افریده . دکتر مکارم . دیوار مهربانی ایده حکیم ارد بزرگ . حسین آفریده . کانال تلگرام دکتر عبدالرضا عزیزی . افریده ردصلاحیت شد . تایید صلاحیت نمایندگان مجلس شیروان . آفریده . کاندیدای نمایندگی شیروان . دکتر حسین آفریده دانشمند هسته ای ایران در شیروان تایید شد . تایید صلاحیت افریده . مهندس منوچهر عبدالرحیم زاده . ایا دکتر حسین افریده رد صلاحیت شده یا نه . صلاحیت حسین آفریده . تایبد صلاحیت شده های شیروان . حسین آفریده صلاحیت مجلس . اسامی ردصلاحیت شیروان . ایاافریده تاییدصلاحیت شد . اسامی تایید صلاحیت شده های شیروان . نامزدهای تایید شده شیروان . www.حسین افریده کیست . www.پرفسور افریده کیست . پروفسور افریده . شورانگهبان شیروان . دکتر جدی شیروان . تایید صلاحیت دکتر آفریده . تایید صلاحیت محمد افریده . اسامی نمایندگان شیروان . تایید حسین افریده . حسین افریده شیروان . تائید حسین آفریده . نماینده افریده . دکترحسین آفریده . کاندیداهای شیروان . آفریده تایید صلاحیت . سایت وزارت کشور لیست تاییدشده کاندیدای مجلس شیروان خراسان شمالی . پروفسور آفریده شیروان . دکترحسین افریده . اسامی تاییدصلاحیت خراسان شمالی . تایید صلاحیت صلاحیت های شیروان . تایید صلاحیت مجلس دهم شیروان . پرفسورحسین افریده تایید صلاحیت شد یا نه . تایید صلاحیت دکتر افریده . تعدادنماینده شهرستان شیروان . رد صلاحیت دکتر آفریده نماینده شیروان . ردصلاحیت دکترآفریده نماینده شیروان . دکتر آفریده تایید شد . اسامی نمایندگان رد صلاحیت شده شیروان . دکتر حسین آفریده . پروفسور افریده+تایید صلاحیت . ایده ی دیوار مهربانی از کیست . ایا دکتر حسین آفریده رعد صلاحیت شده . لیست تاییدصلاحیت های نمایندگان شیروان . کانال تلگرام فیلسوفان . تایید صلاحیت نماینده شیروان حسین افرید . نظر حکیم ارد بزرگ درباره کریم نوری دلدار . سایت رسمی علی جدی نماینده شیروان . نمایندگی شیروان . پرفسور حسین افریده . دکترافریده . ایا دکتر آفریده شیروان رد صلاحیت شده است . دکتر ابوالفضل آفریده . فرمانداری شیروان . اسامی نماینده های تاییدشده شیروان . آخرین اخبارصلاحیت پرفسورآفریده شیروان . صلاحیت پرفسورآفریده نماینده شیروان . حسین آفریده کاندیدای شیروان . حسین آفریده . صلاحیت دکترآفریده . ررد صلاحیت پرفسور آ فریده . دکتر حسین آفریده . رد صلاحیت افریده . هم خانواده حکیم . دکتر رضا شیران خراسان کاندیدای نمایندگی مجلس . پرفسور افریده رد صلاحیت شده .!؟ . موسس دیوار مهربانی . وضعیت صلاحیت سرفسورآفریده . رد صلاحیت دکتر آفریده . نأمزدهای انتخاباتی شیروان تایید شده . آیادصلاحیت دکترآفریده اتخاذ شد . تاییدصلاحیت شده های شهرستان شیروان . نامزدانتخابات شیروان . ابوالفضل فیروزصمدی . کاندیداهای تایید صلاحیت شده شهر شیروان . اخرین اخباراز تایید صلاحیت شده های شیروان . تاییدصلاحیت شده های شیروان . کاندیدا شیروان . سایت پرفسور آفریده . شاعر و داستات نویس افغان که گلستان سعدی را به نظم پشتو دراورد . دکتر آفریده تایید شد . تصاویردکترعلی جدی نامزدانتخابی شیروان درروستای دولو . ایا ابوالفضل بخشی پور تایید صلاحیت شد . رد صلاحیت دکتر آفریده نماینده شیروان . اسامی تایید صلاحیت شده های شیروان . دکتد آفریده . صلاحیت نماینده خراسان شمالی شیروان حسین آفریده . پروفسور آفریده . رد صلاحیت شده های شیروان شمالی . عکس صادق احمدی . آیا بزرگ شیروان حکیم ارد بزرگ از دکتر قربانعلی اسدی حمایت می کند ؟ . نمایندگان تاییدصلاحیت شده شهرستان شیروان . تعیین صلاحیت پروفسور افریده . سایت پرفسور حسین افریده . دکتر جدی شیروان . دکتر آفریده . آیا دکتر آفریده مجددا ردصلاحیت شد . www.نمایندگان تایید شده شهر شیروان کدام اند . پرفسورحسین.آفریده .  . صلاحیت پروفسور آفریده . رد صلاحیت پرفسورحسین آفریده . پرفسورحسین آفریده شهرستان شیروان تاییدشد . تایید صلاحیت دکترحسین آفریده . صلاحیت کاندیدای شیروان . نامزدهای احراز شده مجلس شیروان . بزرگترین زلزله خراسان شمالی . کانال تلگرامی شیروان . صلاحیت دکتر حسین آفریده . کلیپ های استاد محمد حسین شیروانی . صلاحیت نماینده شیروان اخرین خبر . تاییدشدگان نهایی شیروان . کریمی نورع دلدار . دکتر قربانعلی اسدی . اخرین وضعیت تایید شدن حسین افریده . علی مصافی کاندید شده . جواد حشمتی شیروان . صلاحیت.حسین.آفریده.نماینده.مجلس.درشیروان . تلگرام دکتر آفریده . حامیان رمضان قره قاشلو . مهدی جهان بزرگی . دکترآفریده . صلاحیت نهایی حسین آفریده از حوزه خراسان شمالی . قربانعلی اسدی . دکتر جدی شیروان . سردار علیرضا مظاهری . الهام حکیم پور . اسامی رد صلاحیت مجلس شیروان . پرفسور آفریده . لیست رد صلاحیت های خراسان شمالی . آیاحسین آفریده ردصلاحیت شد؟ . حسام رحیمی منش . انتخابات شیروان . تأییدصلاحیت حسن آفریده . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . نامزدهای تاییدصلاحیت شده شیروان . ردصلاحیت شدها ی شیروان . صلاحیت حسین آفریده نمایندگان مجلس دهم . دیوار مهربانی چگونه آمد . پروفسور آفریده . نماینده تایید صلاحیت شده مجلس خراسان شمالینظرات (0)


برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد