فرصت تاریخی که روستاهای شیروان از دست دادند - شیران شیروان. شیروان شهر حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)

فرصت تاریخی که روستاهای شیروان از دست دادند

نظر بسیار جالبی برای شیران شیروان ارسال شده است که بی کم و کاست تقدیم می گردد :


نویسنده : مهندس احمدی

اینکه شهر شیروان دارای پتانسیل های بلقوه ایی است هیچ شکی نیست اما یک منطقه دچار تغییر و تحول نمی شود مگر آنکه مردم آن منطقه از عمق جان خواستار تغییر باشند در دشت شیروان بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 دارای 156181 نفر جمعیت با 3904 کیلومترمربع وسعت و 149 روستا می باشد واقعا از 149 روستا چند روستای بدنبال معرفی درست توانمندی های خود بوده و هستند ؟ فقط روستاهای خانلق ، گلیان ، اسطرخی ، گرماب و محبت آباد ؟ روستاهایی دیگر چه می کنند ؟ آنها اگر واقعا به دنبال معرفی خود و جذب سرمایه بودند از سفر شهریور ماه 1394 حکیم ارد بزرگ (بزرگترین افتخار تاریخ دشت شیروان و فیلسوف جهانی منطقه مان) باید بیشترین بهره را می بردند اما سکوت کرده و این فرصت تاریخی را از دست دادند . هم اکنون که در مورد روستاهای شیروان در اینترنت بررسی می کنیم، می بینم تنها روستاهایی نام و عکسشان هست که میزبان ((حکیم ارد بزرگ)) بوده اند .
جالب اینجاست برخی از این روستاها اسم و عکسشان خیلی بیشتر از مناطق بزرگتری همانند لوجلی ، زیارت ، قوشخانه و غیره است . این به معنای چیست ؟
به نظر من مشکل اصلی در دهیاران و اعضاهای شوراهای اسلامی روستاهایی است که به معرفی روستاهای خود دقت نمی کنند .
در اینجا مثالی باید بیاورم امروزه ماسوله استان گیلان یک روستای جهانی است و فقط سالانه میلیاردها تومان جذب سرمایه از طریق گردشگر دارد و اگر خوب دقت کنیم می بینیم مدیریت درستی بر آن اعمال شده است آنها پیگیر معرفی منطقه خود و زیبایی هایشان بوده اند الان زمینشان 1000 برابر قبل قیمت دارد کاش روستاهای شیروان هم دارای دهیارانی باشند که به این نکته دقت کنند آنوقت تا می فهمیدند بزرگترین فیلسوف جهان به این ناحیه در حال سفر هستند مانند روستای گرماب ایشان را چند ساعتی به روستایشان دعوت می کردند و با حضور حکیم بزرگ و انعکاس رسانه ایی آن روستا و منطقه شان را به خوبی معرفی می نمودند.
فرق سفر فیلسوفی همانند حکیم ارد بزرگ با سفر مسئولین و مقامات سیاسی در این است که سفر حکیم بزرگ ماندگار و تاریخی است و 500 سال بعد هم مثل سفر های ابوعلی سینا می خوانند و از آن یاد می شود اما مقامات دولتی و غیره تا وقتی پستی در اختیار دارند گفته و شنیده می شود .
حالا باید پرسید چرا از 149 روستای شیروان فقط تعداد اندکی از این شرایط تاریخی بهره بردند ؟ روستاهایی همانند روستاهای گرماب ، محبت آباد ، خانلق ، اسطرخی که میزبان حکیم بزرگ بودند و با این کار نام روستای خود را جهانی و ماندگار ساختند .
بهتر است دهیاران ما در این مورد کمی فکر کنند و به دنبال راه چاره باشند .
حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای گرماب شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای گرماب شیروان

شهریور 1394


حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای گرماب شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای گرماب شیروان

شهریور 1394


حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای گرماب شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای گرماب شیروان

شهریور 1394


حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای گرماب شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای گرماب شیروان

شهریور 1394


حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای محبت آباد شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای محبت آباد شیروان

شهریور 1394


حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای محبت آباد شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای محبت آباد شیروان

شهریور 1394


حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای محبت آباد شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای محبت آباد شیروان

شهریور 1394حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای محبت آباد شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای محبت آباد شیروان

شهریور 1394حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای محبت آباد شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای محبت آباد شیروان

شهریور 1394


روستای محبت آباد شیروان در بخش تصاویر جستجو گر گوگل 4 مهرماه 1394

روستای محبت آباد شیروان در بخش تصاویر جستجو گر گوگل 4 مهرماه 1394


حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای اسطرخی شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای اسطرخی شیروان

شهریور 1394


حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای اسطرخی شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای اسطرخی شیروان

شهریور 1394


حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای اسطرخی شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای اسطرخی شیروان

شهریور 1394


حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای اسطرخی شیروان

حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) در روستای اسطرخی شیروان

شهریور 1394

نظرات (23)

به نظرم ما نیاز به یک حرکت اجتماعی و کارآمد در منطقه خودمان را داریم هر چند در تیتر نوشته بالا فرصتی از دست رفته را یادآوری می کند اما به نظرم همین خودش می تواند شروع و آغاز یک کار درست و ماندگار باشد . اگر بپذیریم که منطقه ما یک منطقه ویژه و خاص است پس باید آمادگی کارهای بزرگ و خاص را هم داشته باشیم ما اگر با برنامه عمل کنیم و از شخصیت جهانی منطقه مان حکیم ارد بزرگ کمک بگیریم تا بتوانیم به معرفی توانمندی ها و قابلیت های خودمان بپردازیم آنگاه می توانیم گردشگر بسیاری را جذب کنیم اگر گردشگری در منطقه ما رشد کند توسعه صنعتی که نابودکننده محیط زیست ما هم هست مورد اهمیت قرار نمی گیرد .
بگذارید سهم شیروان و دشت آن سبزی و زیبایی باشد دهیاران ما باید با کمک گرفتن از افراد توانمند و شوراهای روستا برنامه ایی درست برای معرفی توانمندی های روستاهای خود داشته باشند آنوقت با کمک گرفتن از چهره ممتاز و جهانی حکیم ارد بزرگ و سفر ایشان به روستاهای منطقه شیروان شاهد آغاز تحولات گسترده تری خواهیم بود .
مطالب جالبی مهندس احمدی گفته اند و بسیار روشن از آینده شهر و روستاهایی که پذیرای حکیم ارد بزرگ بودند گفتند .
هنوز مردم روستاهای شیروان امکانات ارتباط عمومی را ندارند و خودشان نیز در این مورد کاهلی کرده اند . شاید اگر آنها هم از آمدن حکیم ارد بزرگ اطلاع داشتند آنها هم برای دیار با حکیم ارد بزرگ پیشتاز می شدند .
ما هم تازه از روستای زوارم به شیروان آمده و ساکن شدیم . در روستا امکانات ما کم بود . و اگر من خبر داشتم حتما به روستایمان خبر میدادم که حکیم ارد بزرگ را به روستای زوارم دعوت کنند .ما از خدایمان بود که بزرگ شیروان به روستایمان بیایند .
ما شیروانی ها از آمدن بزرگ شیروان بی خبر بودیم چی برسه مردم روستا های شیروان . چون همیشه ایشان به شیروان بی خبر آمده اند . اگر ما هم خبر داشتیم از سفر حکیم ارد بزرگ برای استقبال ایشان میرفتیم .
مردم روستاهای شیروان در خود نمیبینند که شاید مانند روستای ماسوله شوند بنابراین در همان بدبختی که دارند عمر را سپری میکنند ...
حکیم ارد بزرگ هر جای ایران که پا بگذارند آباد می شود . زیرا سخنان شان اینقدر روح انگیز و انرژی دهنده هست که همه را به کار و فعالیت و آینده خوب تشویق میکنند .
سخن مهندس احمدی نغز بود . اما شیروان یک صدم روستای ماسوله هم گردشگر ندارد !!! روستاهای اطراف شیروان که بماند. اگر مسولین پیشنهادات حکیم ارد بزرگ را که برای ترقی شیروان داده اند را اجرا کنند ! شاید در چند ساله آینده بتوانیم شاهد جذب گردشگر در شهر شیروان باشیم .
برای دیدار با حکیم ارد بزرگ بایستی همه ما از هم پیشی بگیریم . آنانکه این دیدار را درک کنند زندگیشان متحول شده آنانکه در خواب خرگوشی هستند هم روزی از خواب گران بلند میشوند! زمانی که میبینند مردم شهر و روستاهای دیگر زندگی بهتر از آنها دارند و آنها باید تازه با اندیشه ها و سخنان حکیم ارد بزرگ آشنا شوند..........
متاسفانه در بعضی روستاها مردم گرفتار فقر و اعتیاد اند . و این باعث عقب افتادگی آنهاست .
عکس حکیم ارد بزرگ در روستای اسطرخی شیروان جالب و دیدنی بود.
دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها اگر تحصیل کرده و به روز باشند . و اگر آنها را از آمدن حکیم اردبزرگ با خبر کنند! برای دعوت از حکیم ارد بزرگ و استقبال از ایشان پیشتاز هستند .
واقعا هم 149 روستا هستو بجز چهار روستا هیچ کدام از دهیاران ان ها بفکر پیشرفت و شهرت روستاشون نیستند؟؟؟.؟.
نمیدوانم چه مدت طول میکشد تا بالاخره دهیاران ما به این موضوع برسند و روستاهایمان را معرفی کنند؟
واقعا حق همه ی روستاهای شیروان اینه که معرفی بشن
روستاهای شیروان مثل گنجینه هایی هستند که سال ها زیر خاک مدفون موندند
آقای مهندس احمدی حرف درستی زده اند . ما هیچوقت از فرصت ها به خوبی استفاده نکرده و نمی کنیم . شیران شیروان محترم در صورت امکان بفرمایید فیلسوف حکیم ارد بزرگ دوباره کی به شیروان تشریف می آورند ؟
در پاسخ به خانم عصمت باید بگم اتفاقا درصد اعتیاد در روستا خیلی کمتر از شهر است علتش هم وجود کار است اما در شهرها بیکاری و رفیق بازی عامل اصلی اعتیاد است .

سئوالی که برایم پیش آمده این است که چرا شیران شیروان درباره انتخابات شیروان چیزی نمی نویسد چرا نظر حکیم ارد بزرگ در مورد انتخابات شیروان را نمی نویسید حداقل بگویید ایشان که مرجعی قابل اعتماد برای مردم هستند به کدام کاندیدا اعتماد بیشتری دارند ؟
پیشنهاد می کنم در شیران شیروان نظر سنجی بگذارید بین کاندیداهایی که تا به امروز اعلام آمادگی برای شرکت در انتخابات نموده اند این باعث میشه پیش از انتخابات بشه حدس زد که چه کسی رای می آورد .
برای بهره برداری درست از پتانسیل اجتماعی و جهانی اسطوره و افتخار شهرمان حکیم ارد بزرگ باید یک کمیته مخصوص در فرمانداری شیروان و زیر نظر شخص فرماندار شیروان با عنوان کمیته ((هماهنگ کننده بازدیدهای حکیم ارد بزرگ از شهرستان شیروان)) ایجاد شود . این کمیته وظیفه هماهنگ کردن شهرداران و دهیاران منطقه را برای میزبانی برنامه ریزی شده فیلسوف جهانی شهرمان را بر عهده داشته باشد آنوقت با برنامه ریزی اساسی و درست در فرملنداری شیروان می توانیم از پتانسیل معرفی جهانی توانمندی های بلقوه شهرستانمان با کمک گرفتن از پتانسیل و شخصیت ممتاز فیلسوف جهانی شهرمان بدرستی بهره بگیریم .
آدم ها چقدر صمیمی هستند در عکس هایی که بر روی ایوان در روستای محبت آباد شیروان گرفته شده ؛ حتما این صمیمیت به خاطر وجود پراز مهر حکیم ارد بزرگ هست .
نظر آقای فرزین بسیار عالیه
باعث میشه شهرستان شیروان با استفاده از موقعیت جهانی حکیم بزرگ شهرمان بیش از پیش معرفی بشه و رشد کنه
با اینکه من مدت 14 ساله که شیروان رو ترک کرده ام و به تبریز نقل مکان کرده ام اما هنوز قلبم برای شکوه شهرم می تپد
کاش مسئولین و دهیاران عزیز روستاهای شیروان هر چه زودتر از این فرصت طلایی که بزرگترین فیلسوف جهان شیروانی هستند در جهت رشد و پیشرفت شهر شیروان استفاده کنند
با نظر آقای فرزین کاملا موافقم
مدیر محترم شیران شیروان موضوعی که آقای فرزین گفته اند بسیار مهم است و بهتر است برای آن یک پست ویژه ایجاد نمایید .
حکیم و فیلسوف بزرگ غرور از دست رفته شهر ما هستی. خدا پشت و پناهت
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد