X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

10- دیدار بزرگان موسیقی مقامی شیروان با بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ

بخش دهم تصاویر دیدار اساتید برجسته موسیقی مقامی شیروان با اسطوره جهانی این شهر (( حکیم ارد بزرگ)) در روستای گرماب شیروان تقدیم می گردد :
برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
استاد محمد حسین شبیری ،  استاد غریب رضا فلاح و حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان


حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
از سمت راست : استاد غریب رضا فلاح (استاد دوتار) ، آقای رجبعلی مرادیان ، حکیم ارد بزرگ ، استاد حسین ولی نژاد(بخشی نامی خراسان ) ، استاد علی اصغر قربانی (استاد نی ) ، آقای سید ابوالفضل حسینی

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
آقای رجبعلی مرادیان ، حکیم ارد بزرگ ، استاد حسین ولی نژاد(بخشی نامی خراسان )

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان


حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان


حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) ، استاد خان محمد آدینه پور (استاد موسیقی مقامی خراسان)

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
استاد حسین ولی نژاد (بخشی نامی خراسان) ، حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف دنیا) ، استاد خان محمد آدینه پور (استاد موسیقی مقامی خراسان)

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
خانم مژگان اسلامی ، حکیم ارد بزرگ ، آقای محمد شاکری ، مهندس منوچهر نبی زاده

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
استاد یونسعلی ثابتی (استاد آوازسنتی ) ، استاد حسین ولی نژاد(بخشی نامی خراسان )، خانم مژگان اسلامی ، حکیم ارد بزرگ ، آقای محمد شاکری (عضو شورای روستا ،بخش مرکزی و شهرستان ) ، مهندس منوچهر نبی زاده ، آقای علی اکبر طهماسبی (معاون مالی اداری اداره کل ارشاد خراسان شمالی)

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی) همراه با حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران)

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی) همراه با حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران)

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی ایران) همراه با حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران)

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
اسامی  از سمت راست : خانم زهرا شریعتمداری ،خانم عطیه زارع ،خانم مرضیه زارع،حکیم ارد بزرگ،مهندس میثم زارع ،خانم زهرا یوسفیان (همسر مهندس زارع)، آقای عرفان افتخاری ،خانم سمیه زارع(مادر عرفان)،خانم روژان جوانشیر

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان
استاد حسین ولی نژاد (بخشی نامی خراسان) ، حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) ، استاد خان محمد آدینه پور (استاد موسیقی مقامی خراسان)

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان , great orod , hakim orod bozorg , mojtaba shoraka , shirvan , برترین فیلسوف جهان ، مجتبی شرکاء ، اردبزرگ ، عکس سفر حکیم ارد بزرگ به شیروان ، فیلسوف ایرانی ، موسیقی مقامی شیروان ، اساتید موسیقی شیروان ، شهر شیروان

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر ، بر روی آنها کلیک کنید

در ده بخشی که دیدید بیش از 200 عکس از مراسم دیدار اساتید موسیقی مقامی شیروان با حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف جهان در روستای گرماب شیروان تقدیم شد اما این همه عکس ها نیست بزودی دهها عکس دیگر از این مراسم تقدیم خواهد شد .نظرات (18)

عکس سومی از حکیم خیلی جالب شده . عکس هشتمی هم را هم بدلیل خنده زیبای بزرگ شیروان دوست دارم ولی عکس ششمی از همه عکس ها قشنگ تر است .
عکس های اساتید موسیقی مقامی همراه با بزرگ شیروان بسیار دیدنی و بیاد ماندنی بود ماهک خانم از شما ممنونیم
ماهک خانم همه عکس هایی که گذاشتید؛ دیدنی بودند . چون حکیم ارد بزرگ و اساتید شیروانی در این عکس ها بودند .
استاد غریب رضا فلاح (استاد دوتار) یکی از دوستان قدیمی خانواده ما هستند . نمیدانستم ایشان هم از دوستان حکیم ارد بزرگ؛ بزرگ شهرمان هستند .
عکس به یاد ماندنی استاد رستم مهرگان همراه با حکیم ارد بزرگ گرفته اند .
حکیم ارد بزرگ انسان بی ریا و فروتنی هستند که با صمیمیت با همشهریانشان دست داده و در کنارشان بر روی زمین نشسته اند .
دیدار اساتید موسیقی مقامی شیروان با حکیم ارد بزرگ مایه مباهات نوازندگان موسیقی شیروان چون اینجانب می باشد .
برادرم علاقه زیادی به نواختن نی دارد و همیشه از آقای استاد قربانی در منزل مان تعریف میکرد . چه زیبا ایشان به دیدار حکیم ارد بزرگ رفته اند.
عععععععععععععععع من چندین بار استاد حسین ولی نژاد را در نزدیک منزلمان در خیابان دیده ام ! اینجا دیدم شناختمشون. خیلی جالبه که ایشون هم از مریدان بزرگ شیروان هستند .
واقعا عکس چهره هنرمندان و اساتید قدیمی رو که در اینجا میبینیم چقدر سنگین هستند . اکثر جوون هایی که اهل موسیقی هستند اکثرا رپی و پوشش جلفی دارند .
از دایی ام درباره استاد مهرگان زیاد شنیدم که استاد صدای رسا و بینظری دارند . حالا من به دایی ام میگم استاد مهرگان در کنار حکیم ارد بزرگ عکس گرفته اند .
عکس های قشنگی هست . فرشهای قرمز رنگی که زیر پای حکیم ارد بزرگ و اساتید موسیقی پهن نمودند در میان طبیعت سبز خیلی جلوه پیدا کرده .
بنده آقای علی اکبر طهماسبی را درباره کارم چندین بار ملاقات کرده ام .اینجا عکس شان را در کنار دوستداران حکیم ارد بزرگ دیدم برایم زیبا بود چون ایشان مردی نیکو هستند .
خبر و عکس ها عالی هست. منتها چرا به ما شیروانی ها خبر رسانی نکرده اند که ما هم به دیدار بزرگ شهرمان برویم
دستتون درد نکنه خانم ماهک واقعا زحمت کشیدین . آدم از نگاه کردم به عکس های حکیم سیر نمی شود واقعا ممنون
خوشا به حال کسایی که با حکیم ارد بزرگ بزرگترین نخبه ایران ما عکس گرفته اند . ما که نبودیم حیف .
واااای 200 تا عکس شدددددد!
ممنون ماهک بخاطر ما این همه عکس گذاشتی ممنوننننن
دیگه روم نمیشه بهت بگم بازم عکس بزار
بهترین سایت شیروان فقط شیرانه شیروانه و بس
هنر ثمره تفکر ،اندیشه و احساس هر ملتی است که توسط هنرمندان ان به طرق مختلف ابراز می گردد و مردم شمال خراسان با همه ناملایماتی که در طول تاریخ متحمل شده اند اما هیچگاه شادی و نشاط را فراموش نکرده اند که نماد ان را میتوان هم در موسیقی زیبا مقامی و حرکات موزون انها و هم در دیگر اثار زیبا و با احساس شون مثل تابلو های زیبای معرق اقای کاظمی ،مجسمه های اقای اصلی یا گلیم های نارگل هایش به روشنی دید
درود بر حکیم ارد بزرگ که قدر این گنجینه های فرهنگی ارزشمند رامی داند و هزار کیلومتر راه امد تا از این بزرگواران در سرزمین پدریشان تقدیر کنند .پاسخ شیران شیروان:
ممنون از نوشته پر ارزش شما

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد