X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گرامیداشت روز تولد احمد شاه مسعود با حضور حکیم ارد بزرگ

همزمان با روز 11 شهریور 1394 سالروز تولد قهرمان ملی افغانستان شهید «احمد شاه مسعود» در سال 1332 مراسم باشکوهی در شهر شیروان در استان خراسان شمالی برگزار شد در این روز شیروان میزبان نزدیکترین دوست ایرانی احمد شاه مسعود، «حکیم ارد بزرگ» افتخار جهانی شهر شیروان بود .

در این مراسم بزرگترین شعرا ، ادبا و هنرمندان در رشته های گوناگون شرکت داشتند .

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

در این دیدار جناب آقای احمد عاقل عضو محترم شورای اسلامی شهر شیروان ضمن خیر مقدم به حکیم بزرگ و دیگر میهمانان این نشست از رویکرد فرهنگی شورای شهر شیروان سخن گفتند و آمادگی این مجموعه را برای بهره گیری از پیشنهادات بزرگان برای بهتر شدن عملکرد خود یادآوری نمودند پس از ایشان آقای محمد اسماعیل مقیمی (از نویسندگان و شیروان پژوهان سرشناس) ضمن خیر مقدم به حکیم بزرگ شیروان ، درباره تاریخ و هویت فرهنگی شیروان سخن گفتند از مشاهیر شیروان یاد کردند و از اینکه همانند حکیم بزرگ، خاندانشان از منطقه ارگ شیروان هستند پس از آن از حکیم فرزانه دعوت به سخن گفتن فرمودند که فیلسوف کشورمان فرمودند استاد «قدرت الله شریفی» و دیگر حضار سخن بگویند  و در انتها چند کلامی خواهند گفت پس از آن ابتدا استاد قدرت الله شریفی خوشحالی خود را از دیدار با حکیم بزرگ ابراز نموده و شعر بسیار زیبایی که در وصف فیلسوف بزرگ سروده بودند را قرائت فرمودند که باعث شد حکیم از جا برخواسته و به سوی استاد شریفی که 81 سال دارند بروند و روی ایشان و استاد «محمدحسین ظهیریان» را که 88 ساله هستند را بوسیدند . پس از استاد شریفی و استاد ظهیریان ، آقای علی محبت پور سخن گفتند و سپس آقای عقیل اصلی چوکانلو مجسمه ساز شیروانی سخن گفتند ، پس از ایشان استاد محمدحسین شبیری عکاس برجسته شیروان و سپس استاد باقری و سپس مهندس منوچهر نبی زاده از معتمدین و افراد دلسوز شیروان سخن گفتند پس از مهندس نبی زاده آقایان قلیچی ، احمد راشکی و کورش محمدی سخن گفتند و در نهایت پس از سخنان تکمیلی آقای احمد عاقل عضو شورای شهر شیروان ؛ بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ سخن گفتند که در آینده متن کامل آن تقدیم می گردد . نظر شما را به دیدن عکس های این مراسم جلب می کنم :

 استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،

برای دیدن عکس ها در ابعادی بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید

استاد قدرت الله شریفی ، استاد محمدحسین ظهیریان ، احمد عاقل ، علی محبت پور ، آقای عقیل اصلی چوکانلو ، استاد محمدحسین شبیری ، استاد علی باقری ، مهندس منوچهر نبی زاده ، قلیچی ، احمد راشکی ، کورش محمدی ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، بزرگترین اندیشمند جهان ، بزرگترین متفکر جهان ،


شرکت کنندگان در این مراسم عبارت بودند از : حکیم ارد بزرگ , بزرگترین فیلسوف جهان - احمد عاقل ، عضو شورای شهر شیروان - قدرت الله شریفی ، شاعر برجسته شیروان - محمد حسین ظهیریان ، شاعر برجسته شیروان - محمداسماعیل مقیمی ، نویسنده و مردم شناس شیروان - منوچهر نبی زاده ، از دلسوزان شیروان - محمد حسین شبیری ، عکاس برجسته شیروان - علی محبت پور ،  باغدار نمونه کشور - علی باقری ، نوازنده برجسته دف - عقیل اصلی چوکانلو ،  مجسمه ساز - احمد راشکی ، فعال اجتماعی  - قلیچی ، مجسمه ساز - کورش محمدی ، هنرمند هنرهای سنتی - محمد جعفری ,فعال اجتماعی - افسانه شریفی (دختر استاد شریفی) - مژگان اسلامی - غزاله شرکاء (دختر حکیم بزرگ)


نظرات (13)

از مهندس عاقل صمیمانه تشکر میکنیم که ابروداری کردند در شورا
حکیم ارد بزرگ همانند گل سرخی در این جمع می درخشند
ما مردم عادی شیروان که نمیتونیم بزرگ شیروان را از نزدیک ببینیم دیدن عکسای ایشون از پشت کامپیوتر هم خودش یک نعمتی هست
آقای احمد عاقل بهترین عضو شورای شهر ما است .
آخ جون خبر جدید از بزرگ شیروان
ممنون ماهک
آقای مهندس احمد عاقل به بهترین شکل جمع بزرگان شیروان در شورای شهر را مدیریت کردند آفرین بر ایشان
جز آقای احمد عاقل هیچکس از اعضای شورای شهر شیروان نمیتوانست رشته کلام را در حضور حکیم ارد بزرگ و هنرمندان و ادبا بدست بگیرد
خیلی خوشحالم که شورای شهر ما هم بالاخره جای قدم های بزرگ شیروان را لمس نمود .
بیش از 62 سال از تولد احمد شاه مسعود گذشته است ولی هنوز نقش حیاتی او در افغانستان فراموش نگشته است .
دوستی احمدشاه مسعود و حکیم ارد بزرگ موجب شده است تا پیوندی عمیق بین دو شهر پنجشیر و شیروان ایجاد گردد امیدوارم این ارتباط و دوستی هر روز محکم تر گردد .
سلام . علیزاده هستم . این گونه جلسات در پیشرفت و بهبودی شهرمان تاثیر بسزایی دارد اگر امکانش هست از این جلسات با حضور بزرگ شیروان حکیم ارد بزرگ بیش تر برگزار کنید .
از مهندس عاقل برای مدیریت این جلسه تشکر میکنم
درود به همه هموطنان ضمن تقدیر و تشکر فراوان از حکیم ارد بزرگ که دعوت ما را پذیرفتند و تشریف اوردند به شیروان جهت گرامیداشت روز یازده شهریور روز دوستی حکیم و احمد شاه مسعود (شیروان و پنجشیر( همچنین رونمایی از کتاب سرخ ۹۴ در شیروان از همکاری شورای شهر بخصوص مهندس عاقل بخاطر فراهم نمودن شرایط دیدار نویسندگان ، شاعران وهنرمندان شهر عزیزمان با حکیم اردبزرگ صمیمانه تشکر می نمایم.پاسخ شیران شیروان:
سلام آقای نبی زاده
خسته نباشید . امیدوارم مردم شهرمان قدر زحمات شما را بدانند . حیف که من شیروان نبودم خیلی دوست داشتم در مراسماتی که حکیم در آن شرکت داشتند حضور داشته باشم
عکس ها رو که می بینم خیلی انرژی میگیرم .
خبر خوبی بود . اما برای برگذاری این مراسم میتوانستند افراد زیادی را دعوت کنند ، که همه مشتاق دیدار با حکیم ارد بزرگ بودند . اگر بنده خبر داشتم برای دیدار با حکیم ارد بزرگ حتما در این مراسم شرکت میکردم . همیشه نویسندگان برای این مراسم دعوت می شوند کاش به ما پزشکان هم اطلاع رسانی می کردند .
بلاخره حکیم ارد بزرگ هم به شورای اسلامی شیروان آمدند.
هر چند بایستی خیلی از این پیش تر حکیم ارد بزرگ را به شورا دعوت میکردند .
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد